Het expertisenetwerk ziekte van Hirschsprung

Het expertisenetwerk ziekte van Hirschsprung wordt gevormd door de vijf expertisecentra voor de ziekte van Hirschsprung in Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Hier werken artsen, verpleegkundigen en paramedici aan een optimale diagnostiek, behandeling en begeleiding voor patiënten met de ziekte van Hirschsprung.

Meer informatie

Het expertisenetwerk

Een pasgeboren baby wordt bij bij klachten zoals een bolle buik, spugen en niet groeien (symptomen van de ziekte van Hirschsprung) door de huisarts of een andere zorgverlener met spoed verwezen naar een kinderarts in de buurt. Bij bevestiging van de diagnose ziekte van Hirschsprung vindt verwijzing naar het expertisecentrum plaats. Bekijk onze video.

Lees meer

Expertisenetwerk op de kaart

Het Expertisenetwerk voor de ziekte van Hirschsprung bestaat uit vijf expertisecentra. U vindt ze op de kaart.

Naar de kaart
Expertisenetwerk op de kaart

Internationale samenwerking

Het expertisentwerk ziekte van Hirschsprung maakt onderdeel uit van ERNICA (European Reference Network for rare inherited and congenital digestive disorders, including gastro-intestinal disorders).

Lees verder
Internationale samenwerking