Internationale samenwerking

De expertisecentra ziekte van Hirschsprung maken onderdeel uit van ERNICA (European Reference Network for rare inherited and congenital digestive disorders, including gastro-intestinal disorders). Dit is een Europees Referentie Netwerk voor zeldzame erfelijke en aangeboren aandoeningen aan het spijsverteringskanaal, inclusief gastro-intestinale aandoeningen. Het multidisciplinaire netwerk bestaat uit gespecialiseerde professionals. Patiëntvertegenwoordigers spelen ook actieve rol in deze samenwerking. 

Kijk voor meer informatie op de website van ERNICA