Prognose

De ziekte van Hirschsprung is een chronische aandoening, waarbij gedurende het leven in wisselende mate symptomen kunnen optreden, zowel in de vorm van obstipatie als incontinentie. Een deel van de patiënten met de ziekte van Hirschsprung zal levenslang medicatie moeten gebruiken en/of rectaal moeten spoelen, ook na operatieve behandeling.

Wat betreft de psychosociale begeleiding is het belangrijk dat de patiënt zoveel mogelijk kan deelnemen in de maatschappij. Op de kinderleeftijd zal de focus vooral op zindelijkheid liggen, op volwassen leeftijd kunnen problemen met seksualiteit een grote rol spelen.