Follow-up (controles)

Na ontslag uit het ziekenhuis gaat uw kind regelmatig de polikliniek voor controles door de kinderchirurg. De eerste maanden na ontslag zijn er vaker controles. Vanaf de leeftijd van 2 jaar krijgt uw kind met grotere tussenpauzen controleafspraken in het ziekenhuis, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de klachten van uw kind. 

Tijdens de controles wordt gekeken naar de darmfunctie en de eventuele klachten die er nog zijn, naar de algehele lichamelijke conditie (zoals groei) en de mentale en motorische ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor het sociaal-emotioneel welzijn van zowel u als uw kind en het functioneren van uw kind op school. De controles worden uitgevoerd door een kinderchirurg en zo nodig door een ontwikkelingspsycholoog, fysiotherapeut en een specialistisch verpleegkundige.

Daarnaast krijgt uw kind een afspraak bij een kinderarts bij u in de buurt. De kinderarts in de buurt heeft contact met het expertisecentrum. Voor klachten die niet gerelateerd zijn aan de ziekte van Hirschsprung kunt u met uw kind naar de huisarts en of de kinderarts in de buurt.