Patiëntenorganisatie

Vereniging ziekte van Hirschsprung

De Vereniging ziekte van Hirschsprung zet zich sinds 1989 in om kennis over de aandoening te vergroten en te verspreiden onder medisch personeel. Er is nog veel onwetendheid over de ziekte van Hirschsprung bij huisartsen, verloskundigen, kinderartsen en overig medisch personeel. De Vereniging ziet het als haar taak meer bekendheid te geven aan de aandoening, zodat de ziekte sneller herkend wordt bij pasgeborenen.
Toch is de vereniging bovenal een patiëntenvereniging die de belangen van haar leden behartigt. Lotgenotencontact speelt hierbij een centrale rol. Jaarlijks worden er diverse contactdagen georganiseerd, waarbij leden in contact kunnen komen met lotgenoten.

De vereniging heeft een animatie met uitleg over de ziekte van Hirschsprung gemaakt .
Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging ziekte van Hirschsprung.

logo vereniging ziekte van hirschprung