Follow-up

Na de operatie controleert de kinderchirurg de patiënt om de klachten te monitoren en te behandelen. Vanaf de leeftijd van 2 jaar krijgt het kind met grotere tussenpauzen controleafspraken in het ziekenhuis, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de aanwezige klachten. De controles worden uitgevoerd door een kinderchirurg en zo nodig ook door een ontwikkelingspsycholoog, fysiotherapeut en een specialistisch verpleegkundige.

Tijdens deze controles worden de gevolgen van de ziekte van Hirschsprung besproken De arts bespreekt de werking van de darmen, mogelijke obstipatie en diarree, zindelijkheid, invloed van voeding, seksualiteit, kinderwens en de mogelijke gevolgen van littekenweefsel in de darm.
De specialistisch verpleegkundige begeleidt het spoelen of canuleren indien dit nodig is, geeft voorlichting over de zorg van een eventueel stoma, evalueert zo nodig het type spoelmateriaal, informeert de (ouders van de) patiënt over de kosten en vergoeding van medicatie en spoelmateriaal en signaleert de behoefte aan psychosociale begeleiding. 

Tot 18 jaar vindt de controle bij de kinderchirurg plaats en daarna bij de hoofdbehandelaar van keuze. Het is van belang dat de aandacht uitgaat naar het nakomen van afspraken bij jongvolwassenen.