Afgerond onderzoek 30 oktober 2020

Aanhoudende stress bij ouders van een kind met een ARM of de ziekte van Hirschsprung

Ziekte gerelateerde stressniveaus, van ouders van kinderen met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung, zijn vergelijkbaar met ouders van kinderen met andere chronische ziekten. Deze stress blijft gedurende de eerste 3 jaar na het stellen van de diagnose aanwezig.

Achtergrond

De hypothese is dat stress van ouders invloed kan hebben op een kind. Mogelijk kan de stress van ouders ook van invloed zijn op het fysiek en geestelijk functioneren van het kind. Dit kan dan vervolgens weer van invloed zijn op het stressniveau van ouders. 

Doel 

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of er überhaupt een hoger stressniveau is bij ouders van kinderen met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung.

Resultaten

Gezien het feit dat er een hoger stressniveau is en blijft, ook jaren na het stellen van de diagnose. Maakt dat er misschien wel een noodzaak is voor interventies, welke gericht zijn op stressreductie. 

Planning

De vragenlijsten zijn allemaal afgenomen, het onderzoek is afgerond. Er is nog geen publicatie.