Afgerond onderzoek 30 oktober 2020

Voorspellende factoren voor problemen op het gebied van seksueel functioneren bij jongvolwassenen met een ARM of met de ziekte van Hirschsprung.

Patiënten, zowel mannelijke als vrouwelijke, ervaren problemen op het gebied van seksueel functioneren. En bepaalde factoren in de adolescentie kunnen daar reeds voorspellend voor zijn.

Achtergrond

In de literatuur wordt gesproken over seksuele problemen die patiënten met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung kunnen ervaren. Dit kan deels zijn door de aangeboren afwijking, als door de chirurgische interventie. 

Doel

Het doel van dit onderzoek was om de prevalentie van seksueel disfunctioneren en seksuele stress te onderzoeken bij patiënten met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung. Tevens wilden we onderzoeken of er factoren waren op kinderleeftijd of tijdens de adolescentie die voorspellend waren voor seksueel functioneren als volwassene.

Resultaten

36,8% van de vrouwen geeft seksuele disfunctie (bijvoorbeeld pijn) aan. En in totaal ervaart 45% van de vrouwen stress bij seksueel contact (bang om bijvoorbeeld feces of lucht te verliezen). 8,8% van de mannen heeft milde erectie stoornissen. Bij vrouwen was een laag zelfbeeld tijdens de adolescentie een voorspeller voor meer seksuele stress. Mannen met een minder vertrouwen in het aangaan van vriendschappen of relaties tijdens de adolescentie hadden op volwassen leeftijd minder seksuele lust.

Planning

Onderzoek is afgerond.