Op welke manier kan ik verwezen worden naar het expertisecentrum ziekte van Hirschsprung?

Een pasgeboren met klachten die wijzen op de ziekte van Hirschprung wordt door de huisarts of andere zorgverlener met spoed doorverwezen naar een kinderarts in de buurt. Bij vaststellen van de diagnose ziekte van Hirschprung vindt verwijzing naar het expertisecentrum plaats. 

Indien er op latere leeftijd verdenking is op de ziekte van Hirschsprung wordt het kind of de volwassene door de huisarts, kinderarts of mdl-arts in de buurt doorverwezen naar een expertisecentrum.