Waar kan een oudere patiënt met klachten als gevolg van de ziekte van Hirschsprung terecht?

Tijdens de transitieperiode (de overgangsperiode wanneer u over gaat van de kinderzorg naar de volwassenenzorg) bent u in het expertisecentrum verwezen naar de artsen voor volwassenenzorg. Als u weinig klachten heeft, kan het zijn dat u slechts af en toe naar een controle hoeft te komen. Het blijft altijd mogelijk om bij klachten sneller contact op te nemen.

Als u niet meer onder controle bent en toch klachten hebt, kunt u via de huisarts opnieuw verwezen worden naar het expertisecentrum.