Wanneer moet ik een patiënt met de ziekte van Hirschsprung naar het expertisecentrum verwijzen?

Verwijs laagdrempelig naar of overleg met een expertisecentrum in geval van obstipatie- of incontinentieklachten bij een patiënt met de ziekte van Hirschsprung. Na de operatieve behandeling is de patiënt niet volledig genezen van de aandoening. Zowel obstipatie als incontinentie klachten kunnen gedurende het hele leven weer optreden, waarbij begeleiding door een expertisecentrum voor de ziekte van Hirschsprung gewenst is.

Neem altijd direct contact op met het expertisecentrum (de kinderchirurg, of bij volwassenen met een MDL-arts of colorectaal chirurg) bij de volgende alarmsymptomen:

  • koorts
  • het uitblijven van ontlasting of vieze stinkende ontlasting
  • bolle buik
  • spugen
  • algehele malaise

Deze symptomen kunnen wijzen op enterocolitis, een ernstige ontsteking van de darm.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk ziekte van Hirschsprung. Zie het expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens