Wat moet ik als huisarts doen bij verdenking op ziekte van Hirschsprung?

Verwijs direct naar een in een ziekenhuis in de buurt bij de klassieke symptomen van de ziekte van Hirschsprung bij een pasgeborene: het uitblijven van meconium binnen 48 uur na de geboorte in combinatie met een bolle/pijnlijke gespannen buik, groen gallig braken, weinig/geen eetlust, sepsis en toenemende malaise.

Overweeg de ziekte van Hirschsprung ook bij een pasgeborene met (verdenking op) een syndroom waarvan de ziekte van Hirschsprung een kenmerk kan zijn of bij een pasgeborene waarbij de ziekte van Hirschsprung in de familie voorkomt.

In enkele gevallen ontstaat pas op latere kinderleeftijd een verdenking ziekte van Hirschsprung. Het betreft dan kinderen, adolescenten of volwassenen met ernstige obstipatie, die zich ook kan uiten als overloopdiarree. Verwijs kinderen en adolescenten daarvoor naar een polikliniek voor maag-darmleverziekten of kinderchirurgie in een ziekenhuis in de buurt.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk ziekte van Hirschsprung. Zie het expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens