Wat wordt verwacht van de (kinder)arts in de periferie?

Als het kind na de initiële behandeling is ontslagen naar huis, wordt het kind ook verwezen naar een kinderarts in de buurt voor poliklinische follow-up, met speciale aandacht voor groei, voeding en gastro-intestinale problematiek. De arts in de periferie is dan het eerste aanspreekpunt voor ouders en kan laagdrempelig overleggen met het expertisecentrum. Het doel is goede samenwerking om de zorg zo goed mogelijk te realiseren.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk ziekte van Hirschsprung. Zie het expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens