Wat zijn de specifieke aandachtspunten voor patiënten met de ziekte van Hirschsprung?

Het is belangrijk dat patiënten zoveel mogelijk kunnen deelnemen in de maatschappij. Op de kinderleeftijd zal de focus vooral op zindelijkheid liggen, op volwassen leeftijd kunnen problemen met seksualiteit een grote rol spelen.

Collegiaal consult

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk ziekte van Hirschsprung. Zie het expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens.

Ga naar de kaart met contactgegevens